Giám sát hành trình BK79 phù hợp quy chuẩn Bộ GTVT

2,900,000  2,700,000 

Giám sát hành trình BK79 là loại thiết bị khá mới được thiết kế rất chuyên nghiệp và hiện đại. Sản phẩm đại chuẩn Bộ GTVT theo quy chuẩn 31:2014/BGTVT.

.
.
.
.