Giám sát hành trình TG007X có camera giám sát hình ảnh

1,990,000  1,790,000 

Giám sát hành trình TG007X có thể làm phù hiệu xe, có giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy. Và đặc biệt khả năng vận hành ổn định, độ bền cao chắc chắn sẽ giúp quý vị dễ dàng quản lý xe.

.
.
.
.