Định vị xe máy X1 mini cao cấp chính xác tới từng số nhà

Lắp đặt nhanh chóng chỉ sau 30 phút

Định vị cực chính xác tới từng số nhà

Dễ sử dụng, dễ giấu kín trên xe

Phần mềm hoàn toàn bằng tiếng Việt

.
.
.
.