Định vị xe máy VT08S tích hợp pin dự phòng

Định vị giám sát dễ dàng

Tắt máy xe từ xa bằng tin nhắn SMS

Cảnh báo khi xe di chuyển trái phép

Cảnh báo tắt, mở máy trái phép

.
.
.
.