Camera hành trình Vietmap C62 ghi hình ngược sáng

3,990,000  3,490,000 

Ghi hình Full HD trước và sau xe

Cảnh báo bằng giọng nói

Ghi hình với thông tin GPS

Cảnh báo tốc độ giới hạn

Kết nối Wifi chuẩn

.
.
.
.